Kullanım Koşulları

 1. TARAFLAR
  1. İşbu Kullanım Koşulları (bundan böyle kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır), www.davetpostasi.com/ (bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır) ile Siteyi ziyaret eden kişi arasında (bundan böyle “Ziyaretçi” olarak anılacaktır) “Ziyaretçi”nin işbu Koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.
  2. www.davetpostasi.com alan adlı Site, Ergenekon mahallesi Dolapdere caddesi No:124/4-B Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Çekirdek Eğitim Danışmanlığı Gıda Turizm Ve Pazarlama Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yönetilmektedir (bundan böyle “Davet Postası” olarak anılacaktır)
  3. Site ve Ziyaretçi ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
  4. Siteye yapılacak bildirimlerde [email protected] e-posta adresi veya 0216 449 3377 olan telefon numarası ya da 0216 587 3020 şeklindeki faks numarası kullanılmalıdır.
 2. KAPSAM
  1. Bu Siteye girmeniz ve/veya herhangi bir surette erişim sağlamanız veya bu Sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle Siteyi kullanmadan önce burada belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. Davet Postası’nin Sitede sunduğu hizmetten yararlanılması aşağıda sınırlı olmayarak sayılan koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların Ziyaretçiler için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anlaşıldığının kabulü anlamına gelir. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse Siteyi kullanmayınız. Herhangi bir Ziyaretçinin bu koşullara aykırı hareket etmesi halinde Davet Postası’nın ilgili Ziyaretçinin Siteye girişini ve hizmetlerden yararlanmasını engelleme haklı saklıdır.
  2. Siteyi kullanmanız, Sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız ya da paylaşmanız ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı bir formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Site, dilediği zaman bu yasal uyarı ve kullanım koşulları sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar.
 3. GENEL KULLANIM
  1. Site, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Tüm Ziyaretçiler için yayınlanan içerikten yararlanmak ve Sitenin belirli bölümlerini kullanmak ücretsizdir. Site, Kullanım Koşullarında sayılan belli durumlarda Ziyaretçinin Siteyi kullanımını engelleyebilir ve bu kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını kullanma ve her türlü yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
  2. Ziyatretçiler tarafından Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya Sitede yayınlanmış ve/veya yayınlanmakta olan bilgilerin bir kısmının ya da tamamının Siteden başka bir yere gönderilmesi, silinmesi, değiştirilmesi ya da Sitenin olağan şekilde çalışmasını engellemeye yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, her türlü yazılım ve donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi veya benzer şekilde müdahalede bulunulması kesinlikle yasaktır.
  3. Ziyaretçinin Sitenin teknik ya da diğer bir yönden herhangi bir açığından faydalanarak, Site’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, Siteyi kötüye kullanması yasaktır.
  4. Sitenin yürürlükteki mevzuattan doğan tüm haklarının yanında ve bunlara ek olarak burada açıklananlarla sınırlı kalmayacak şekilde benzer nitelik taşıyan işlemler yapıldığının Davet Postası tarafından tespit edildiğinde Site, bu işlemleri iptal edebilir. Bu hallerin tümünde hukuki ve cezai olarak doğrudan Ziyaretçi sorumludur.
  5. Sitenin herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, onu elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Sitenin veya herhangi bir içeriğin yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Site vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir tür otomatik program, algoritma veya metod ya da bunlara eşdeğer süreçler kullanılamaz. Davet Postası bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.
  6. Sitenin herhangi bir bölümüne veya Site ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, Davet Postası sunucusuna, Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet ya da servise, meşru olmayan yollarla (hacking, şifre avcılığı veya benzeri yollarla) yetkisiz erişim halinde tüm yasal sorumluluk bu tür yetkisiz erişim faaliyeti içerisinde bulunan Ziyaretçidedir.
  7. Ziyaretçi, Sitenin veya Siteye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Site veya Siteye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemez. Ziyaretçi, Sitenin herhangi bir diğer Ziyaretçisi ya da Davet Postası’nın Üyelerine ait bilgileri, kendisine ait olmayan herhangi bir Davet Postası hesabı dâhil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamaz.
  8. Ziyaretçinin Sitenin ya da Davet Postası’nın sistem veya ağlarına, Siteye veya Davet Postasına bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınması gerekmektedir.
  9. Sitenin veya Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Sitenin başka bir Ziyaretçi tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya araç kullanılmasına izin verilmemektedir.
  10. Ziyaretçi, Site üzerinde veya Site vasıtasıyla ya da Site üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla Davet Postası’na gönderdiği bir iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamaz; başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemez.
  11. Ziyaretçiler Siteyi veya herhangi bir İçeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Koşullarında yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da Davet Postası’nın veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamaz.
 4. İÇERİK KULLANIMI
  1. Sitede sunulan her türlü görsel ve yazılı içerik sadece kişisel kullanım içindir. Sitenin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin, alan adının, logoların, ikonların, elektronik ve teknik verilerin; Site veri tabanının; Sitede uygulanan sayfa tasarımının ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm unsurların ve bunlara ilişkin yasal olarak koruma altına alınmış olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Sitedir ve tüm bu unsurlar yasal koruma altındadır. Bu unsurların Sitenin yazılı izni olmaksızın kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Kullanım Koşulları kapsamında ve yürürlükteki mevzuat açısından yasaklanmış olan işbu fiillerin Ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilmesi ya da gerçekleştirilmeye teşebbüs edilmesi halinde Site tarafından yasal yollara başvurulacak olup Ziyaretçiler, yasal yollara başvurulması neticesinde doğacak tüm sonuçları üstlendiklerini Siteyi kullanmakla peşinen kabul ederler.
  2. 4.1. maddesinde sayılan unsurlar, Sitede ya da işbu Koşullarda aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamazlar. Sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Sitenin izni olmadan bu unsurlara bağlantı sağlamak yasaktır. Aynı şekilde Ziyaretçiler, üçüncü kişilere veya üçüncü kişilere ait bağlantılara sitede yer veremezler.
  3. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Siteye ait olan yazılımın ve yazılımların kaynak kodlarının kopyalanması ve/veya izinsiz olarak kullanılması, tersine mühendislik yapılması, Sitede yer alan ve işbu Koşulların 4.1. maddesiyle belirlenmiş olan her türlü yazılı ve görsel içeriğin, Site yönetimi tarafından Sitede yayınlanmasına karar verilmiş ve yayınlanmakta olan reklamların ve reklam içeriğinin değiştirilmesi, kopyalanması, yayınlanması, kamuya sunulması, kısaltılması, yeniden boyutlandırılması, kaldırılması, silinmesi, Ziyaretçiler tarafından bu benzeri amaçlarla doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılması yasaktır.
  4. Siteden indirilmek üzere sağlanan Davet Postası ürünleri ve hizmetleri hakkındaki tüm bilgileri (bilgi föyleri, makaleleri ve benzer malzemeleri), (i) söz konusu belgelerin tüm kopyalarından herhangi bir mülkiyet uyarısı ifadesini kaldırmanız, (ii) söz konusu bilgileri sadece kendi şahsi ve de ticari olmayan bilgilenme amaçlarınızla kullanmanız ve bu bilgiyi kopyalamamanız veya herhangi bir ağa bağlı bilgisayarda veya herhangi bir ortamda yayınlamamanız, (iii) söz konusu bilgide değişiklik yapmamanız ve (iv) bu belgelere ilişkin ek bir beyanat veya garantide bulunmamanız kaydıyla kullanabilirsiniz.
 5. SORUMLULUKLAR VE İHLALLER
  1. Site Ziyaretçilerinin (ziyaret süreleri, ziyaret zamanları, görüntüledikleri sayfalar ve benzeri) kulanım bilgilerini Ziyaretçilere daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet verebilmek amacıyla ve yasal zorunluluklar çerçevesinde takip edip biriktirilebilir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalınmak kaydıyla, Site kullanımını iyileştirmek, reklam ve sair konularda işbirliği içerisinde olunan firmalarla da paylaşılabilecektir. Ziyaretçinin kişisel bilgileri ayrıca yasal zorunluluklar veya Üyeler ya da Ziyaretçiler arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak veya Sitenin yasal ya da sözleşmeden kaynaklanan haklarını kullanabilmesi amacı ile de üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılabilir.
  2. Ziyaretçiler, Siteden ve hizmetlerinden yararlanırken başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Site’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Ziyaretçilere ait olacaktır. 
  3. İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya Sitede bildirilen kurallara uyulmaması nedeniyle, Site tarafından Ziyaretçinin geçici veya sürekli olarak Siteden yararlanması engellenebilir ya da kısıtlanabilir.
  4. Ziyaretçiler, diğer Ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla zorlayamaz ve/veya kilitleyemez. Sitede yer alan her türlü veri için geçerli olmak üzere, yanıltıcı ve hileli girişimlerde bulunamaz. Aksi takdirde Ziyaretçilerin Siteye erişimleri sonlandırılabileceği gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk da Ziyaretçiye ait olacaktır.
  5. Ziyaretçilerin birbirleri ya da üçüncü kişilerle ilişkileri yine Ziyaretçilerin kendi sorumluluğundadır.
  6. Sitede Ziyaretçilere bilgi ve/veya kolaylık sağlamak amacı ile yer alan farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar ile ilgili riskler tamamen bu bağlantıları ziyaret eden Ziyaretçilere aittir.
  7. Sitenin belirli yerlerinde ya da kısımlarında o ilgili bölüme özgü farklı kural ve/veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu kısımları kullanan kişi ve kuruluşlar ilgili kuralları bu bölümleri kullanmaya başlamalarıyla peşinen kabul etmiş olurlar.
  8. Ziyaretçi, Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Kullanım Koşullarının tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Kullanım Koşullarının kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Ziyaretçiler işbu Kullanım Koşulları ile üstlenmiş oldukları yükümlülüklere aykırı hareketleri nedeniyle Sitenin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecektir. Site, Ziyaretçinin Kullanım Koşullarına veya Sitede yer alan kurallara aykırı davranışları nedeniyle üçüncü şahıslara ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Ziyaretçilere aynen rücu hakkını haizdir.
  9. Siteye girilmesi, Sitenin ya da Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların ve sair içeriğin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Site sorumlu değildir.
  10. Site, Kullanım Koşullarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya benzeri diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması, servis sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle süreye bağlı olmaksızın gerçekleşen gecikme ve kesintiler hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  11. Site, başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Site, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan ve/veya ilgili bağlantıdaki içeriğin güncelliği, doğruluğu, yayınlanmakta olup olmadığı ve benzeri hususlardan sorumlu değildir.
  12. Site aracılığıyla veya Site üzerinden sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz ileti veya iletişimi Davet Postası’nın saklayabileceğini ve kanunen gerektiği takdirde ya da yasal sürece uymak, işbu Kullanım Koşullarını tatbik etmek, söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek amaçlarıyla ya da Davet Postası’nın, çalışanlarının, Sitenin ve diğer Ziyaretçilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla bu tür bir saklama veya paylaşımın gerekli olduğu durumlarda söz konusu veriler Davet Postası tarafından paylaşabilecektir.
  13. Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşullarını veya Sitenin kullanımı ile ilgili diğer kuralların ihlalinin tespiti halinde, Davet Postası’nın kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeksizin Siteye erişimin iptal edebileceğini ve/veya gelecekte Siteye erişimin engellenebileceğini peşinen kabul eder. İşbu Kullanım Koşullarının her türlü ihlalinin kanunsuz ve haksız bir uygulama teşkil edeceğini, Davet Postası için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini kabul etmektesiniz.
  14. Ziyaretçiler, Davet Postası’nın kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Siteye erişimin bir nedene dayanarak iptal edebileceğini ve bu iptalin (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla), (i) kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri, (ii) Ziyaretçiler tarafından yapılan bir talep, (iii) Sitenin ya da Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya (iv) beklenmedik teknik husus veya problemler sebebi ile olabileceğini kabul eder.
  15. Ziyaretçiler Davet Postası’nın işbu Kullanım Koşullarının ihlali nedeniyle aleyhlerinde herhangi bir yasal işlem başlattığı takdirde, Davet Postası’na tanınan diğer haklara ek olarak söz konusu işlemin makul vekalet ücretleri ve masraflarını kendilerinden tahsil etmeye yetkili olduğunu ve söz konusu masrafları ödemekle yükümlü olacaklarını peşinen kabul eder. Davet Postası işbu Kullanım Koşullarının ihlali sonucunda Siteye erişimin iptal edilmesi nedeniyle Ziyaretçilere, Üyelere veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu olmaz.
 6. SİTENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Ziyaretçiler Siteyi kullanmakla Sitenin, Ziyaretçileri işbu Kullanım Koşullarına konu hizmetlerden, teknik arızalar nedeniyle hizmet sağlanamayan haller dışında yararlandıracağını peşinen kabul ederler.
  2. Site taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Koşullarında ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Ziyaretçiler, Sitenin her zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğinde değişikliğe gitme veya hizmeti iptal etme hakkı bulunduğunu peşinen kabul eder. Site, yenilenmiş güncel kullanım koşullarını yine aynı bağlantı altında yeni tarih güncellemesi ile yayınlayabilir ve gerek gördüğü hallerde ise e-posta ile bildirimde bulunabilir, ancak bu konuda herhangi bir taahhüt vermez. Yenilenmiş güncel kullanım koşulları, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım koşullarına bağlı olacaktır.
  3. Site, işbu Kullanım Koşullarına aykırı her türden materyali Site’ye göndermiş olan Ziyaretçilere herhangi bir bildirim yapılmaksızın hukuka aykırılık teşkil edebilecek nitelikteki materyal nedeniyle her türlü yasal yola başvurulabilir.
  4. Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşullarını kabul ettikten sonra, Site veya Site ile ilgili her türlü iştirak, kurum veya kuruluş tarafından kendilerine her nevi elektronik iletinin veya kısa mesajın gönderilmesine onay vermiş kabul edilir. Bu kapsamda Ziyaretçi, Site tarafından kendisine, otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Ziyaretçiden bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla e-iletiler gönderebileceğini kabul etmiştir.
  5. Ziyaretçi, dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin işbu Kullanım Koşulları kapsamında 6.4. maddesinde açıklanan e-iletileri ve kısa mesajları almaktan vazgeçebilecek olup bunun için, kendisine ulaşan çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Siteye ya da hizmet aldığı GSM operatörüne bu yöndeki talebini iletmesi yeterli olacaktır. Site, vazgeçme talebinin kendisine herkesçe kullanılabilir kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup talebin alınmasının ardından da en kısa sürede bu talebin gereğini yerine getirecektir.
  6. Yukarıdaki uyarı sadece herhangi bir yüklenimi yerine getirmeme, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık, imha, yetkisiz erişim, değişiklik veya kullanım, sözleşme ihlali, haksız fiil, özensizlik veya diğer hukuki sebep sonucu ortaya çıkan kayıp, sorumluluk veya hasarlar için geçerlidir.
  7. Davet Postası dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir: (i) Site veya Sitenin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme; (ii) Siteyi veya Site'nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme; (iii) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Site veya Sitenin herhangi bir kısmının işletimine ara verme ve (iv) ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar uygulama.
 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  1. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Davet Postası’na ait ve/veya Davet Postası tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Ziyaretçiler, Siteden elde ettikleri bilgileri ve Davet Postası’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Davet Postası’ndan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Ziyaretçiler, Davet Postası’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz, değiştiremez veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamazlar.
  2. Davet Postası’nın bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLERİ

  Davet Postası, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarını değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 9. MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Davet Postası işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Davet Postası için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Davet Postası’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Davet Postası’nın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Davet Postası’nın makul kontrolü haricinde gelişen ve Davet Postası’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
  1. Sitede yayınlanan videoların, kayıtların veya Davet Postası’na ait olan herhangi bir unsurun, izinsiz olarak yayınlanması veya kullanılması durumunda Davet Postası, bu konuda her türlü yasal girişimde bulunma hakkına sahiptir.
  2. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve Kullanım Koşulları gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk usul ve maddi hukuku uygulanacaktır .
  3. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 11. DAVET POSTASI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

  Ziyaretçi, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Davet Postası’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Davet Postası’nı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve işbu Kullanım Koşullarının 11. maddesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi hükmü anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 12. ÜCRETLENDİRME

  Davet Postası, satışa arz edeceği hizmet ve ürünleri ile ödeme sistemini ve ücretlerini, Sitenin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Hizmet/ürün ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Davet Postası, Sitede yer verilen tüm ücretlerde önceden bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.